Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Zorgen voor jezelf

Verbind effectief met jezelf.

 

“Happiness is not the absence of problems, but the ability to deal with them”

Steve Maraboli

 

Werken is en mag een onderdeel zijn van je leven. Onder de juiste omstandigheden biedt het je veiligheid, groei en de mogelijkheid om regie over je eigen leven te hebben.

Het kan zijn dat je dit niet zo ervaart. Dat je je onzeker voelt, je uitgeput voelt, je snel uit het veld geslagen voelt of het positieve nog slecht kan beoordelen. Met plezier en voldoening aan het werk zijn lukt dan niet meer. Een erg vervelende situatie om in terecht te komen, een die verwarrend is en vaak ook eenzaam aanvoelt. Waar begin je dan met jezelf? Hoe kom je hier uit als je door de bomen het bos niet meer ziet?

Door stil te staan bij de dilemma’s en motieven die je hebt kunnen we samen onderzoeken welke factoren er aan ten grondslag liggen. Het ontdekken van deze factoren is een eerste stap om verandering mogelijk te maken. Waarna de weg om actief te zijn vanuit jouw levenswaarden en intrinsieke motivatie jou zal laten op bloeien.

Een voorbeeld: Door terugkerende conflicten met een directe collega over de planning, ervaar je onduidelijkheid over je rol als planner en als verpleegkundige binnen het team. Ruim een jaar probeer je met meerdere ‘petten’ op het beste voor je directe collega te regelen. Wetende wat de thuissituatie is van deze collega en de verantwoordelijkheid die je voor de rest van de teamleden en cliënten hebt maakt het er niet eenvoudiger op. Een manager die daarbij druk legt op het werktempo zet je daarbij ook al enige tijd scherp. Het bespreken ervan leidt niet tot begrip of feedback hoe met de situatie om te kunnen gaan. Een algemene mededeling vanuit het hoofdkantoor dat jouw regio gaat reorganiseren, zonder verdere uitleg, maakt dat je je werkplezier onder je vingers vandaan voelt glijden.
Dit zijn externe, of omgevingsfactoren waarvan je in eerste instantie kunt denken dat je er geen invloed op hebt. In zekere zin is dat ook zo, het ‘overkomt je’, maar waar je wel invloed op kunt hebben is het bepalen hoe je je weer veilig kan voelen in de situatie, hoe je je rolonduidelijkheid weg kan nemen en hoe je de ambacht van je werk weet te hervinden.

Interne factoren kunnen ook een rol spelen waardoor werken een lastig iets wordt. Wanneer je je onzeker voelt, het positieve slecht kan beoordelen of je snel uit het veld voelt geslagen bij onverwachte gebeurtenissen, spreken we van persoonlijke hulpbronnen die versterkt mogen worden. Jouw zelfvertrouwen, optimisme en veerkracht verdienen ‘een upgrade’, om het zo plat weer te geven. ‘Jij bent het waard’ is een mooie coach kreet, maar de kunst is dit te gaan voelen en zo te gaan handelen. Op een wijze dat het je meer verbonden maakt met wat en wie jij belangrijk vindt in je leven. Personen of activiteiten die jou voeden en niet meer vullen met bezigheden. Het werken aan zelfvertrouwen, optimisme en veerkracht vraagt om jouw vertrouwen om te mogen helpen, om dieper liggende overtuigingen samen te onderzoeken en nieuwe associaties te gaan vormen. Je gaat aan het werk met wat de oorzaak kan zijn voor de gedachten die je hebt, die leidend zijn voor jouw gevoel en bepalen hoe je reageert op situaties. Je neemt de ruimte om te verdiepen in je psyche met als doel gedragsverandering mogelijk te gaan maken.

Heb jij op een van de onderstaande thema’s een hulpvraag, neem gerust contact op. We plannen een kennismakingsgesprek waarin we de hulpvraag verder onderzoeken en een begeleidingsvoorstel afstemmen voor je werkgever.

 • Vitaliteit & Veerkracht
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Persoonlijk leiderschap/ eigenaarschap
 • Zingeving
 • Duurzaam inzetbaarheid
 • Sociale vaardigheden: assertiviteit, communiceren, beïnvloeden
 • Burn-out
 • Overbelasting en stress
 • Weerbaarheid
 • Rouw- en verwerkingsproblemathiek (emotionele gebeurtenissen)
 • Werk- Privé balans
 • Motivatie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Trauma (enkelvoudig of meervoudig)
 • Faalangst
 • Problemen in relaties ( werk- en/ of privé)
 • Piekeren en onrust
 • Vage lichamelijke klachten
 • Andere arbeidsgerelateerde problemen
Wil je meer weten?
Lees meer over de mogelijkheden aan persoonlijke begeleiding bij Preventief, Ziek of Amplitie of neem contact op met Monique Broeders via telefoonnummer 06 8143 4789 of stuur een mail naar info@mb-psy.nl.