Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Beter worden zonder ziek te zijn

Wanneer je je fit en gedreven voelt en deze positieve gemoedstoestand wilt versterken. Dan kun je spreken over amplitie, het beter inzetten van je potentieel door je kwaliteiten te versterken en als persoon te groeien. Zingevingsaspecten zijn hierbij leidend, want zonder gevonden intrinsieke motivatie, coach je jezelf een verkeerde kant op. Een die niet dicht bij jezelf staat en daardoor niet leidt tot voldoening.

De omgeving is uiterst belangrijk in het werken op amplitie-niveau. Een sociale omgeving die ruimte biedt voor persoonlijke groei en autonomie hoog in het vaandel heeft staan bieden jou een geschikte basis om hiermee aan de slag te gaan. Denk hierbij aan een omgeving waarin je vrij kunt zijn en niet gecontroleerd wordt. Waarin je creatief mag zijn, ofwel out of the box mag denken en handelen, passend bij de wens tot vooruitgang. Ook een omgeving waarin feedback geven en ontvangen als prettig wordt ervaren zodat er verbinding kan worden gemaakt, biedt perspectief om aan de slag te zijn op dit niveau van welzijnsontwikkeling.

Beter worden zonder ziek te zijn, daar gaat het eigenlijk om. Je wilt bevlogen aan het werk kunnen zijn en daar waardering voor krijgen. Het geeft voldoening en draagt zo bij aan je welzijn.

Coaching op dit niveau is gericht op de positieve ervaringen en de kwaliteiten. Door deze leidend te laten zijn wordt de gang naar verkenning en mogelijkheid tot persoonlijke groei toegankelijker. Je gaat aan de slag met het stellen van persoonlijke doelen, het omgaan met tegenslagen, focus op de positieve aspecten, jouw rol in sociale interacties en het creëren van een voedend sociaal netwerk. Ook wordt aandacht besteed aan de omgeving en welke kansen zij biedt voor deze ontwikkeling.

Wil je meer weten?
Lees meer over mijn dienstverlening bij Ik zoek hulp voor mijzelf, Ik zoek hulp voor onze medewerkers, Ik zoek hulp voor de organisatie, of Ik ben bedrijfsarts of een arbodienstverlener. Of neem contact op met Monique Broeders via telefoonnummer 06 8143 4789 of stuur een mail naar info@mb-psy.nl.

 

If you’re always trying to be normal, you will never know how amazing you are.”

– Maya Angelou –