Verbonden zijn

Het eerste jaar van mijn oudste kind in de kleuterklas deed mij herinneringen aan mijn schooltijd ophalen. Ik zag dat mijn zoon de ruimte kreeg om te ontdekken, waardering kreeg en zich gesteund voelde door de leerkracht en leerlingen om zich heen. Er was respect voor elkaar, wat al begon bij de voordeur: de leerkracht gaf elke leerling bij binnenkomst een hand en noemde de leerling bij naam. Ze werden gezien en het vertrouwen zag je bij elk kind ter plekke groeien. Het effect van het ontbreken van deze vorm van respect was bij mijn middelste kind ook zichtbaar.

Het geven van respect, waardering, steun en feedback aan leerlingen beïnvloedt de mate waarin zij in staat zijn om in verbinding aan te gaan. Hoe zij durven te gaan ontdekken en in interactie te treden met de ander. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar net zo goed voor volwassenen (Deci and Ryan, 1985).

De Self determination theory van Deci and Ryan (1985) toont adequaat aan dat veiligheid, verbinding en het mogen maken van fouten zorgt voor een gemotiveerde houding en zo bijdraagt aan het vertrouwen en de doeltreffendheid van elk individu (Maslach en Leiter, 1997; Maslach, 2001).

Het gevoel verbonden te zijn met anderen, van zorgen en verzorgd worden, van ergens toe behoren, bieden een vorm van veiligheid en het hebben van een thuisbasis. Deze verbondenheid wordt in de wetenschap als een noodzakelijke psychologische basisbehoefte (Deci & Ryan, 1985) gezien om zich vitaal te voelen, toegewijd te kunnen zijn en positief te kunnen opgaan in een positief, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening (Schaufeli en Bakker, 2004).

Dit is een mond vol, maar komt kortweg neer op jouw vitaliteit: de mate waarin jij je energie en mentale veerkracht optimaal kunt inzetten ten behoeve van werk, jouw toewijding: wat heb je nodig om je betrokken te voelen, assertief en enthousiast te zijn in je werk, en de mate waarin je met plezier de tijd kunt vergeten (Schaufeli en Bakker, 2020).

In verbinding durven en kunnen zijn met anderen, interacties aangaan en ze te vertrouwen lijken belangrijke voorwaarden voor een positieve houding en motivatie. Mijn cliënten beamen dat zij dan eerder tevreden zijn in hun werk (waardoor ze beter hun grenzen kunnen aangeven!), beter om kunnen gaan met veranderingen, minder snel vermijdingsgedrag vertonen (minder gaan pleasen of minder snel het bijltje er bij neergooien) en vitaal blijven. Passend bij de onderzoeken over de effecten van het creëren van veiligheid en verbinding binnen de organisatie (Ilardi et al., 1993; Gagné et al., 2000; Gagné, 2003; Vansteenkiste et al., 2007; Baard et al., 2004).

Verbonden zijn en voelen is dus belangrijk voor jouw welzijn. Het zorgt dat je ver weg blijft van de allostatic load en je je grenzen goed kan blijven herkennen en erkennen.

 

Bronvermelding

Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Weil‐Being in Two Work Settings1. Journal Of Applied Social Psychology34(10), 2045–2068. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2004.tb02690.x

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. In Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Gagné, M. (2003). Autonomy Support and Need Satisfaction in the Motivation and Well-Being of Gymnasts. Journal Of Applied Sport Psychology15(4), 372–390. https://doi.org/10.1080/714044203

Gagné, M., Koestner, R., & Zuckerman, M. (2000). Facilitating Acceptance of Organizational Change: The Importance of Self‐Determination1. Journal Of Applied Social Psychology30(9), 1843–1852. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02471.x

Ilardi, B. C., Leone, D. R., Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). Employee and Supervisor Ratings of Motivation: Main Effects and Discrepancies Associated with Job Satisfaction and Adjustment in a Factory Setting1. Journal Of Applied Social Psychology23(21), 1789–1805. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1993.tb01066.x

Maslach, C. (2001). What have we learned about burnout and health? Psychology & Health16(5), 607–611. https://doi.org/10.1080/08870440108405530

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The Truth about Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do about Ithttp://ci.nii.ac.jp/ncid/BA36626674

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004c). Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag & Organisatie17(2). https://doi.org/10.5117/2004.017.002.002

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2020). Burn-out en bevlogenheid. In Bohn Stafleu van Loghum eBooks (pp. 335–353). https://doi.org/10.1007/978-90-368-2495-8_18

Vansteenkiste, M., Neyrinck, B., Niemiec, C. P., Soenens, B., De Witte, H., & Van Den Broeck, A. (2007). On the relations among work value orientations, psychological need satisfaction and job outcomes: A self‐determination theory approach. Journal Of Occupational And Organizational Psychology80(2), 251–277. https://doi.org/10.1348/096317906×111024