Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Privacy beleid

MB Psychologie is een dienstverlener die psychologische begeleiding, coaching en training aanbiedt. Via de website biedt ze haar diensten aan. Bij het bezoeken van de internetsite laat je sporen achter. Hieronder wordt verstaan je IP-adres en gegevens over de activiteiten op de website welke in statistiekvorm kan worden opgevraagd. Bij nadere interesse voor een kennismakingsgesprek kan er telefonisch of per e-mail een aanmelding worden gedaan. Deze activiteit laat geen online sporen na en/of laten online geen persoonlijke gegevens achter, tenzij je deze zelf achterlaat in de e-mail. In sommige gevallen wordt bij de uitvoering van de dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven gewerkt vanwege wettelijke verplichting of redelijke bedrijfsvoering:

  • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met naam en adresgegevens.
  • ICT- specialist, vanwege de beveiligde digitale omgeving.
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld, tevens beveiligd verwerkt. Daarbij erkent MB Psychologie de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en staat in voor een correcte naleving van deze wet. Dat betekent bijvoorbeeld dat de psycholoog:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerken. Dit doet de psycholoog op het moment dat jouw persoonsgegevens worden gevraagd en via deze privacyverklaring; a) je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; b) het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer de psycholoog meer uitvraagt dan noodzakelijk is, dan gebeurt dat alleen met jouw expliciete toestemming. Er volgt een heldere uitleg waarom deze aanvullende gegevens worden gevraagd; c) jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; d) wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze afspraken staan in zogeheten verwerkingsovereenkomsten; e) passende (digitale) beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van MB Psychologie persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de diensten en website laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Niet altijd alle onderstaande gegevens worden verwerkt. Dat is namelijk afhankelijk van of je afnemer wordt van een dienst of raadpleger bent van de internetsite. Tevens wordt je toestemming gevraagd voor de verwerking van zowel algemene als bijzonder persoonsgegevens.

De volgende algemene persoonsgegevens van jou kunnen verwerkt worden, mits jouw toestemming:

 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer

De volgende bijzondere persoonsgegevens van jou kunnen verwerkt worden, mits jouw toestemming:

 • cv
 • gedrag
 • gezondheid
 • motivatiebrief
 • onderwerpen die je wilt laten testen
 • opleidingsniveau
 • profilering
 • samenstelling huishouden
 • vragen die jij stelt en/of meldingen die jij doorgeeft

De volgende algemene persoonsgegevens van jou kunnen verwerkt worden, waar je mee instemt door na het lezen van deze privacyverklaring de internetsite besluit te raadplegen:

 • IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en jouw surfgedrag op de website

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van of je afnemer wordt van een dienst of raadpleger bent van de internetsite):

 • om jou te kunnen contacten voor het maken van een afspraak, verwachtingen af te stemmen en/of vraag te stellen in lijn met de opdracht.
 • om de rapportage(s) op te kunnen maken om de opdrachtgever, ingeval jezelf niet de officiële opdrachtverstrekker bent (denk aan: werkgever of arbodienst), te informeren over de voortgang van de behandeling of coaching in lijn met de opdrachtovereenkomst.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan psychometrische test(en), zodat we aan de hand van uitkomsten verder kunnen werken aan de ontwikkelvraag.
 • om factuur te kunnen opmaken.
 • om financiële administratie te laten controleren.
 • om de internetsite te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Algemene persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitvoering:

 • Financieeladviseur, vanwege inzage in facturen met naam en adresgegevens.
 • ICT- specialist, vanwege de beveiligde digitale omgeving.
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met de laatste twee ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Conform AVG wetgeving is de financieeladviseur van MB Psychologie geen verwerker van de persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_brochure_wat_betekent_het_voor_jou_als_ondernemer.pdf       Pagina 14

Beveiligen en bewaren

Persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde digitale omgeving en verlaten deze niet.

MB Psychologie bewaart algemene en bijzondere persoonsgegevens voor de uitvoering van de opdracht en verwerking van rapportages voor de duur van de opdracht en niet langer dan een jaar na opdracht in dossier of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd (verantwoording conform Beroepscode NIP, artikel 36).

Algemene persoonsgegevens voor de financiële administratie worden voor een periode van 7 jaar bewaart, conform fiscale wetgeving.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links, logo’s of andere verwijzingen met deze internetsite zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van deze internetsite.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om toestemming te kunnen beperken, en weer te kunnen intrekken en het recht op dataportabiliteit. Wat inhoudt dat gegevens eenvoudig te verkrijgen moeten zijn en je ze kan doorgeven aan een andere organisatie. Neem hiervoor contact op met de psycholoog.

Je hebt recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke verplicht is klachten in behandeling te nemen.

Website bouwen