Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Ik zoek hulp voor de organisatie

Verbind effectief met elkaar.

 

“We kunnen klagen dat er aan een rozenstruik doorns groeien, of blij zijn dat aan een doornstruik rozen groeien”

Abraham Lincoln –

 

Als organisatie draag je bij aan economische en maatschappelijke vooruitgang. De organisatie heeft een kerntaak die zij wil waarmaken. Het bieden van kwaliteit aan deze kerntaak is van essentieel belang voor de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van de organisatie.

Voor deze kwaliteit heb je bekwame en betrokken mensen nodig. Zij zorgen voor de processen en uitvoering aangaande de kerntaak.

Wat doe je als werkgever wanneer een werknemer gaat twijfelen aan zijn eigen kunnen of minder betrokken lijkt te raken? Door te onderzoeken wat er nodig is, heb je een grotere kans op het behouden van gezonde en bevlogen medewerkers en lage verzuimkosten.

Gezonde en bevlogen medewerkers maken goede prestaties mogelijk. Door ze ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven bied je een veilige omgeving om eigenaarschap te ontwikkelen. Eigenaarschap die het mogelijk maakt om met de snel veranderende samenleving mee te bewegen en de intrinsieke motivatie te versterken. Hoe meer eigenaarschap iemand heeft ontwikkeld hoe meer begrip, inzet en loyaliteit er zal zijn om samen te werken voor een product of dienstverlening waar vraag naar is. Investeren in deze ontwikkeling van eigenaarschap levert je medewerkers die lang gezond kunnen werken met een hoge bereidheid om zich voor de organisatie in te blijven zetten. Bovendien zal het resulteren in zichtbaar blije mensen!

In mijn werk richt ik mij tot dit eigenaarschap van zowel werknemer als werkgever. Ik streef ernaar om bevlogen werknemerschap en vitaal werkgeverschap met elkaar vorm te geven. Het gaat tenslotte om de gezondste versie van je medewerker en die van de organisatie. Een duurzaam resultaat maakt mij daarbij enthousiast.  Bij voorkeur werk ik hier samen aan met leidinggevenden, hr en met de aangesloten arbodienstverlener van de organisatie.

Heb je een medewerker die af lijkt te dwalen van zijn of haar bevlogenheid, problemen ervaart of inmiddels al is uitgevallen, neem gerust contact op voor verder onderzoek en passende begeleiding.

Door eerst een kennismakingsgesprek in te plannen met deze medewerker wordt contact gemaakt en gewerkt aan vertrouwen om een duurzaam begeleidingsplan op te stellen. De begeleiding wordt in goed overleg, met het waarborgen van de privacy, aangegaan. Er zal gewerkt worden aan het weer energiek te kunnen voelen, betrokken te kunnen zijn en doeltreffend te kunnen handelen. De verbinding met de organisatie wordt verder gevormd in een driegesprek. Wat is er nodig om veiligheid, uitdaging en eigenaarschap mogelijk te maken en te behouden? Hoe kan dit samen het beste tot stand gebracht worden? Doel is om de organisatie ook te voeden met inzichten en handvatten om uitval te voorkomen of duurzame re-integratie mogelijk te maken. Dit kan op basis van individuele input, maar ook vanuit organisatie input. Uiteindelijk vraagt het om betrokkenheid en inzet van zowel werknemer als werkgever.

 

Wil je meer weten over bijvoorbeeld deze organisatie input?
Neem contact op met Monique Broeders via telefoonnummer 06 8143 4789 of stuur een mail  naar  info@mb-psy.nl.