Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Ik zoek hulp voor een medewerker

Verbinding voor een ander

 

“When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life”

John Lennon

 

Als leidinggevende, hr vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon of vanuit een andere rol in de organisatie zit je midden in de actie. Om je heen ervaar je de inzet en de loyaliteit van de mensen voor de organisatie. Het is een hele waardevolle positie om het overzicht te mogen hebben over het welzijn van een ieder, maar ook een hele ingewikkelde. Wanneer heeft een ander hulp nodig en wat heeft een ander dan voor hulp nodig? Medewerkers zijn geen een uit een dozijn. Werkelijkheden zijn ook geen waarheden.

Jij wilt de verbinding met de ander maken, deze persoon helpen om zich weer sterk te gaan voelen. Ontvang je daarbij ook graag advies hoe de organisatie daaraan kan bij dragen, dan helpt het om eerst de medewerker de ruimte te geven verbinding met zichzelf te gaan maken. Zodat hij/zij dit naderhand met jou kan bespreken om tot een geschikte samenwerking te komen.

Het voorkomen van problemen is beter dan genezen. Preventie kan ook wenselijk zijn als uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie een groep zichtbaar is geworden die door problemen, stoornissen en aandoeningen of kans tot ontwikkeling hiervan risico tot uitval met zich meebrengt. Uitval is schadelijk voor het welzijn van deze personen, evenals voor de organisatie. Werken aan een samenwerking om dit welzijn te optimaliseren is ook in deze context zeer belangrijk.

Heb je een medewerker die af lijkt te dwalen van zijn of haar bevlogenheid, problemen ervaart of inmiddels al is uitgevallen, neem gerust contact op voor verder onderzoek en passende begeleiding.

Onderstaande thema’s kunnen reden zijn voor deze verminderde inzet of loyaliteit.

 • Vitaliteit & Veerkracht
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Persoonlijk leiderschap/ eigenaarschap
 • Zingeving
 • Duurzaam inzetbaarheid
 • Sociale vaardigheden: assertiviteit, communiceren, beïnvloeden
 • Burn-out
 • Overbelasting en stress
 • Weerbaarheid
 • Rouw- en verwerkingsproblemathiek (emotionele gebeurtenissen)
 • Werk- Privé balans
 • Motivatie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Trauma (enkelvoudig of meervoudig)
 • Faalangst
 • Problemen in relaties ( werk- en/ of privé)
 • Piekeren en onrust
 • Vage lichamelijke klachten
 • Andere arbeidsgerelateerde problemen

Door eerst een kennismakingsgesprek in te plannen met deze medewerker wordt contact gemaakt en gewerkt aan vertrouwen om een duurzaam begeleidingsplan op te stellen. De begeleiding wordt in goed overleg, met het waarborgen van de privacy, aangegaan. Er zal gewerkt worden aan het weer energiek voelen, betrokken zijn en doeltreffend kunnen handelen. Inzicht krijgen in bepaalde patronen, psycho-educatie en het ontwikkelen van handvatten liggen daaraan ten grondslag.

Uitgangspunt in de afgestemde begeleiding zijn de dilemma’s en motieven die de cliënt heeft. Dieperliggende opvattingen, overtuigingen en zingevingsaspecten worden daarbij besproken, met het doel meer bewustwording en inzicht te krijgen om tot ander gedrag te komen. De gesprekken worden beschouwd als een creatief en focusgericht proces. Dat wil zeggen dat de te bewandelen route niet geheel vast ligt, maar focus op een dieperliggende gevoel van zijn aandacht behoudt. Verstoringen hebben voorrang en wat actueel is krijgt aandacht. Ofwel mijn werkwijze is niet protocollair zodat er gewerkt kan worden naar een succesvol resultaat gericht op de werksituatie.

Voor een efficiënte en vooral duurzame re-integratie of het voorkomen van uitval werk ik bij voorkeur nauw samen met de aangesloten arbodienstverlener, hr en de betreffende leidinggevende(n).

Als registerpsycholoog NIP houd ik mij aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen, waaronder o.a. het beroepsgeheim is geborgd.

Wil je meer weten?
Lees meer over de mogelijkheden aan persoonlijke begeleiding bij Preventief, Ziek of Amplitie of neem contact op met Monique Broeders via telefoonnummer 06 8143 4789 of stuur een mail naar info@mb-psy.nl.