Psychologie met focus op welzijn. Beter worden zonder ziek te zijn.

Ik ben bedrijfsarts of een arbodienstverlener

Verbind effectief met elkaar.

 

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”

– Henry Ford 

 

Een arbodienstverlener is een onmisbare schakel voor een vitale organisatie. Je bent de expert als het gaat om de belastbaarheid van medewerkers en de adviseur hoe het welzijn hoog in het vaandel te houden.

De goede relatie met de medewerkers, leidinggevenden en hr maakt ontwikkeling voor de organisatie mogelijk. Door coachend en adviserend bij te dragen in de inzichten die nodig zijn om weer optimaal te kunnen werken, werk je mee aan de veilige omgeving om eigenaarschap te vergroten. Eigenaarschap van zowel medewerkers als werkgevers.

Intensief overleg met de betrokken partners leidt tot de beste verbinding naar bevlogen werknemerschap en vitaal werkgeverschap. Ik weet niet beter dan dat samenwerking leidt tot een zeer efficiënt en succesvol duurzame re-integratie en uitval sterk zal voorkomen. Om die reden werk ik bij voorkeur nauw samen met de betrokken arbodienstverlener. Het zorgt voor kennisdeling en daardoor kennisverrijking om de gezondste versie van de organisatie en haar medewerkers mogelijk te maken.

Voorzie je voor een cliënt de noodzaak voor psychologische ondersteuning om te kunnen werken naar een duurzame re-integratie of om uitval te voorkomen? Neem gerust contact op.

Onderstaande thema’s kunnen reden zijn voor een disbalans in de energiehuishouding welke inzetbaarheid stagneert.

 • Vitaliteit & Veerkracht
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Persoonlijk leiderschap/ eigenaarschap
 • Zingeving
 • Duurzaam inzetbaarheid
 • Sociale vaardigheden: assertiviteit, communiceren, beïnvloeden
 • Burn-out
 • Overbelasting en stress
 • Weerbaarheid
 • Rouw- en verwerkingsproblemathiek (emotionele gebeurtenissen)
 • Werk- Privé balans
 • Motivatie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Trauma (enkelvoudig of meervoudig)
 • Faalangst
 • Problemen in relaties ( werk- en/ of privé)
 • Piekeren en onrust
 • Vage lichamelijke klachten
 • Andere arbeidsgerelateerde problemen

Door eerst een kennismakingsgesprek in te plannen met jouw cliënt wordt contact gemaakt en gewerkt aan vertrouwen om een duurzaam begeleidingsplan op te stellen. De begeleiding wordt in goed overleg, met het waarborgen van de privacy, aangegaan. Er zal gewerkt worden aan het weer energiek kunnen voelen, betrokken kunnen zijn en doeltreffend kunnen handelen.

Uitgangspunt in de afgestemde begeleiding zijn de dilemma’s en motieven die de cliënt heeft. Dieperliggende opvattingen, overtuigingen en zingevingsaspecten worden daarbij besproken, met het doel meer bewustwording en inzicht te krijgen om tot ander gedrag te komen. De gesprekken worden beschouwd als een creatief en focusgericht proces. Dat wil zeggen dat de te bewandelen route niet geheel vast ligt, maar focus op een dieperliggende gevoel van zijn aandacht behoudt. Verstoringen hebben voorrang en wat actueel is krijgt aandacht. Ofwel mijn werkwijze is niet protocollair zodat er gewerkt kan worden naar een succesvol resultaat gericht op de werksituatie.

Als registerpsycholoog NIP houd ik mij aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen, waaronder o.a. het beroepsgeheim is geborgd.

 

Wil je meer weten?
Lees meer over de mogelijkheden aan persoonlijke begeleiding bij Preventief, Ziek of Amplitie of neem contact op met Monique Broeders via telefoonnummer 06 8143 4789 of stuur een mail naar info@mb-psy.nl.